AppReview_WEB_VN.jpg

Cách thức tham gia

Đây là một ví dụ:

iPhone

Android

1

 

Viết bài đánh giá cho Ứng dụng SnapEx mới trên Apple App Store / Google Play

2

 

Chụp ảnh màn hình đánh giá của bạn

3

 

Điền và gửi Biểu mẫu Google bên dưới

4

 

Nhận 8 USDT tiền thưởng giao dịch

Nếu nút ở trên không nhấn được, vui lòng sao chép và dán link này lên trình duyệt web của bạn

Submission Form

Quy tắc

  • Sự kiện này bắt đầu lúc 00:00:00 (GMT + 8) ngày 10 tháng 12 năm 2020 và kết thúc lúc 11:59:59 AM (GMT + 8) ngày 31 tháng 12 năm 2020.

  • Phần thưởng 8 USDT Trading Bonus sẽ được phân phối vào tài khoản SnapEx của người dùng trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày gửi.

  • Người dùng chỉ được phép nhận phần thưởng một lần.

  • Nếu bất kỳ người dùng đơn lẻ nào được phát hiện yêu cầu nhiều phần thưởng bằng các tài khoản SnapEx khác nhau, tất cả các phần thưởng khác đến hạn sẽ bị hủy. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về thông tin sự kiện giữa các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế và được sử dụng để phân xử bất kỳ tranh chấp nào.

  • SnapEx cung cấp Giao dịch Hợp đồng trên nhiều cặp tiền điện tử. Giao dịch Hợp đồng mang lại mức độ rủi ro cao vì đòn bẩy có thể mang lại lợi ích và bất lợi cho bạn. Do đó, Giao dịch Hợp đồng có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư vì bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư. Các nhà giao dịch không bao giờ nên đầu tư số tiền mà bạn không thể mất được. Trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp được cung cấp, hãy đảm bảo hiểu các rủi ro liên quan.

  • SnapEx sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này, sự thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên trang web cạnh tranh.

  • SnapEx cũng có quyền hủy bỏ cuộc thi nếu các trường hợp phát sinh ngoài tầm kiểm soát của mình.

SNAPEX PRO

Effortless Trading

app-store.png

POWERED BY

Copyright @ 2021 Snap Technology Limited All Rights Reserved