Coin-Race_11-18Dec_WEB_VN.jpg

Cách thức tham gia

1

 

Giao dịch trên

Coin-of-the-Day

2

 

Thu thập điểm cho mỗi giao dịch đã mở

3

 

Mở càng nhiều giao dịch, Càng nhận nhiều điểm

4

 

30 người dùng có điểm cao nhất hàng ngày sẽ giành được giải thưởng bằng USDT và Tiền thưởng giao dịch

Coin của ngày

Hệ số nhân điểm

1 điểm cho mỗi 10 USDT khối lượng giao dịch

Cơ cấu giải thưởng hàng ngày

*TB là các giải thưởng được phân phối trong Tiền thưởng giao dịch USDT

Bảng xếp hạng

 Cập nhật lần đầu: 19:00:00 (GMT + 8) | Cập nhật lần 2: 01:00:00 (GMT + 8) | Cập nhật lần cuối: 07:00:00 (GMT + 8)

Quy tắc sự kiện

 1. Sự kiện bắt đầu lúc 12:00:00 CH (GMT + 8) ngày 11 tháng 12 năm 2020 và kết thúc lúc 11:59:59 AM (GMT + 8) ngày 18 tháng 12 năm 2020.

 2. Bảng xếp hạng hàng ngày sẽ cập nhật lại lúc 12:00:00 PM (GMT + 8). Người chiến thắng hàng ngày sẽ được xác định dựa trên số điểm cao nhất tích lũy được cho đến 11:59:59 AM (GMT + 8).

 3. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật hàng ngày tại: - Cập nhật lần đầu: 19:00:00 (GMT + 8) - Cập nhật lần 2: 01:00:00 (GMT + 8) - Cập nhật lần cuối: 07:00:00 (GMT + 8)

 4. Chỉ các đơn hàng được mở và đóng trong khoảng thời gian trong từng ngày của sự kiện (24 giờ) mới đủ điều kiện nhận điểm cho sự kiện.

 5. Các lệnh giới hạn được đặt ngoài khoảng thời gian ngày nhưng được thực hiện và đóng trong khoảng thời gian từng ngày của sự kiện sẽ đủ điều kiện để nhận điểm cho sự kiện.

 6. Tất cả các giao dịch phải được thực hiện bằng tài khoản SnapEx thực để đủ điều kiện nhận điểm cho sự kiện.

 7. Giải thưởng được phân phối theo USDT thực và Tiền thưởng giao dịch USDT (TB) theo bảng cơ cấu giải thưởng.

 8. Tất cả các giải thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian diễn ra sự kiện.

 9. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về thông tin sự kiện giữa các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng và được sử dụng để phân xử bất kỳ tranh chấp nào.

 10. SnapEx cung cấp Giao dịch hợp đồng trên nhiều cặp tiền điện tử. Giao dịch Hợp đồng có mức độ rủi ro cao vì đòn bẩy có thể mang lại lợi ích và rủi ro cho bạn. Do đó, Giao dịch Hợp đồng có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Các nhà giao dịch không bao giờ nên đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất. Trước khi giao dịch các sản phẩm tài chính phức tạp được cung cấp, vui lòng đảm bảo bạn hiểu các rủi ro liên quan.

 11. Quyết định của SnapEx đối với những người có thể tham gia và lựa chọn người chiến thắng là quyết định cuối cùng. Không có thư từ liên quan đến cuộc thi sẽ được tham gia.

 12. SnapEx sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này, sự thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên trang web cạnh tranh.

 13. SnapEx cũng có quyền hủy bỏ cuộc thi nếu các trường hợp phát sinh ngoài tầm kiểm soát của mình.

Người chiến thắng trước

SNAPEX PRO

Effortless Trading

app-store.png

POWERED BY

Copyright @ 2021 Snap Technology Limited All Rights Reserved