VNDUO-376GroupArtboard 6@2x.png

ALL COMPETITION PARTICIPANTS GET

500 SNAPS

VNDUO-376GroupArtboard 1 copy 3@2x.png
giveaway
giveawa
giveaw
givea
give
giv
gi
g
c
co
com
comp
compe
compet
competi
competit
competiti
competitio
competition
COMPETITION
500 USDT
+ SNAP POINTS
OF TOTAL PRIZE
From 30 Apr | 3 PM
Until 03 May | 2:59:59 PM

(System Time,  GMT+8)
Từ 30 Tháng 4 | 2 PM
Đến 03 Tháng 5 | 1:59:59 PM

(Giờ Việt Nam, GMT+7)
GIVEAWAY
2,000
SNAP POINTS
From 26 Apr | 12AM
Until 29 Apr | 11:59:59 PM

(System Time,  GMT+8)
Từ 25 Tháng 4 | 11PM
Đến 29 Tháng 4 | 10:59:59 PM

(Giờ Việt Nam, GMT+7)

GIVEAWAY

GIVEAWAY    TERMS

 1. Chỉ áp dụng cho người dùng mới đăng ký theo 375 Group.
   

 2. Chỉ áp dụng cho những user nạp ít nhất 50 USDT.
   

 3. Giveaway này chỉ áp dụng cho user đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện trong thời gian tặng quà.
   

 4. SNAP sẽ được phân phối cho user có đủ điều kiện trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch.
   

 5. Nghiêm túc không chơi trò lừa đảo. Nếu các hoạt động gian lận được tìm thấy, user bị hạn chế trong tất cả các hoạt động.

COMPETITION RULES

ROE = (((số dư tài khoản hiện tại )/ (số dư tài khoản ban đầu + ký quỹ (deposit) + chiết khấu hoa hồng)) - 1) x 100%
 

Thể lệ:

 1. Không được rút tiền trong thời gian diễn ra cuộc thi, nếu không bạn sẽ bị loại.
   

 2. Không chuyển đổi SNAP thành USDT, nếu không sẽ bị loại.
   

 3. Số dư tài khoản tối thiểu khi bắt đầu phải có ít nhất 50 USDT trở lên.
   

 4. 500 SNAP sẽ được tặng cho những người đủ điều kiện tham gia cuộc thi.
   

 5. Số dư tài khoản khi bắt đầu cuộc thi (2pm, ngày 30/04 - giờ Việt Nam) phải lớn hơn 50 USDT, nếu không khi tham gia cuộc thi tài khoản của bạn sẽ bắt đầu bằng ROE âm.
   

 6. Giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của người chiến thắng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch.
   

 7. Nghiêm túc không chơi trò lừa đảo. Nếu các hoạt động gian lận được tìm thấy, user bị hạn chế trong tất cả các hoạt động.

Điều khoản và điều kiện áp dụng

COMPETITION

1st

200 USDT

4th

50 USDT

2nd

150 USDT

5th

3500 SNAPS

3rd

100 USDT

6th

3500 SNAPS

ALL COMPETITION PARTICIPANTS GET

500 SNAPS

COMPETITION  LEADERBOARD

Kết quả sẽ được cập nhật sau mỗi 24 giờ và trước 3 giờ chiều (Giờ Việt Nam)