VN-Duo-Series-KOL1Artboard 6@2x.png
KOL_Picture-cc_edited.jpg
KOL1-LOGOArtboard 10@2x.png
giveaway
giveawa
giveaw
givea
give
giv
gi
g
c
co
com
comp
compe
compet
competi
competit
competiti
competitio
competition
COMPETITION
2,000 USDT
OF TOTAL PRIZE
From 23 Apr | 5 PM
Until 26 Apr | 4:59:59 PM

(System Time,  GMT+8)
Từ 23 Tháng 4 | 4 PM
Đến 26 Tháng 4 | 3:59:59 PM

(Giờ Việt Nam, GMT+7)
GIVEAWAY
3,000
SNAP POINTS
From 18 Apr | 12AM
Until 21 Apr | 11:59:59 PM

(System Time,  GMT+8)
Từ 17 Tháng 4 | 11PM
Đến 21 Tháng 4 | 10:59:59 PM

(Giờ Việt Nam, GMT+7)

GIVEAWAY

GIVEAWAY    TERMS

 1. Chỉ áp dụng cho người dùng mới đăng ký theo Phiêu Vũ Môn.
   

 2. Chỉ áp dụng cho những user nạp ít nhất 50 USDT.
   

 3. Giveaway này chỉ áp dụng cho user đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện trong thời gian tặng quà.
   

 4. SNAP sẽ được phân phối cho user có đủ điều kiện trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch.
   

 5. Nghiêm túc không chơi trò lừa đảo. Nếu các hoạt động gian lận được tìm thấy, user bị hạn chế trong tất cả các hoạt động.

COMPETITION RULES

ROE = (((số dư tài khoản hiện tại )/ (số dư tài khoản ban đầu + ký quỹ (deposit) + chiết khấu hoa hồng)) - 1) x 100%
 

Thể lệ:

 1. Không được rút tiền trong thời gian diễn ra cuộc thi, nếu không bạn sẽ bị loại.
   

 2. Không chuyển đổi SNAP thành USDT, nếu không sẽ bị loại.
   

 3. Số dư tài khoản tối thiểu khi bắt đầu phải có ít nhất 100 USDT trở lên.
   

 4. Số dư tài khoản khi bắt đầu cuộc thi (4pm, ngày 23/04 - giờ Việt Nam) phải lớn hơn 100 USDT, nếu không khi tham gia cuộc thi tài khoản của bạn sẽ bắt đầu bằng ROE âm.
   

 5. Giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của người chiến thắng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch.
   

 6. Nghiêm túc không chơi trò lừa đảo. Nếu các hoạt động gian lận được tìm thấy, user bị hạn chế trong tất cả các hoạt động.

Điều khoản và điều kiện áp dụng

COMPETITION TOTAL PRIZE :

2,000 USDT

COMPETITION

1st

1,200 USDT

2nd

600 USDT

3rd

200 USDT

COMPETITION  LEADERBOARD

Kết quả sẽ được cập nhật sau mỗi 24 giờ và trước 3 giờ chiều (Giờ Việt Nam)