DUO-VNBAArtboard 6@2x.png
COMPETITION
1,000 USDT
OF TOTAL PRIZE
From 20 Apr | 3pm
Until 23 Apr | 2:59:59pm

(System Time,  GMT+8)
Từ 20 Tháng 4 | 2pm
Đến 23 Tháng 4 | 1:59:59pm

(Giờ Việt Nam, GMT+7)
GIVEAWAY
5,000
SNAP POINTS
From 8 Apr | 12AM
Until 17 Apr | 11:59:59pm

(System Time,  GMT+8)
Từ 07 Tháng 4 | 11PM
Đến 17 Tháng 4 | 10:59:59pm

(Giờ Việt Nam, GMT+7)
DUO-VNBAArtboard 1 copy 2@2x.png
giveaway
giveawa
giveaw
givea
give
giv
gi
g
c
co
com
comp
compe
compet
competi
competit
competiti
competitio
competition

GIVEAWAY

GIVEAWAY    TERMS

 1. Chỉ áp dụng cho người dùng mới đăng ký theo VNBA.
   

 2. Chỉ áp dụng cho những user nạp ít nhất 50 USDT.
   

 3. Giveaway này chỉ áp dụng cho user đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện trong thời gian tặng quà.
   

 4. Đạt được khối lượng giao dịch tối thiểu hoặc có 25 000 USDT trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch
   

 5. Chỉ dành cho 200 lần giảm đầu tiên.
   

 6. SNAP sẽ được phân phối cho user có đủ điều kiện trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch.
   

 7. Nghiêm túc không chơi trò lừa đảo. Nếu các hoạt động gian lận được tìm thấy, user bị hạn chế trong tất cả các hoạt động.

COMPETITION RULES

ROE = (((số dư tài khoản hiện tại )/ (số dư tài khoản ban đầu + ký quỹ (deposit) + chiết khấu hoa hồng)) - 1) x 100%
 

Thể lệ:

 1. Không được rút tiền trong thời gian diễn ra cuộc thi, nếu không bạn sẽ bị loại.
   

 2. Không chuyển đổi SNAP thành USDT, nếu không sẽ bị loại.
   

 3. Số dư tài khoản tối thiểu khi bắt đầu phải có ít nhất 50 USDT trở lên.
   

 4. Số dư tài khoản khi bắt đầu cuộc thi (2pm, ngày 20/04 - giờ Việt Nam) phải lớn hơn 50 USDT, nếu không khi tham gia cuộc thi tài khoản của bạn sẽ bắt đầu bằng ROE âm.
   

 5. Giải thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của người chiến thắng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc chiến dịch.
   

 6. Nghiêm túc không chơi trò lừa đảo. Nếu các hoạt động gian lận được tìm thấy, user bị hạn chế trong tất cả các hoạt động.

Điều khoản và điều kiện áp dụng

COMPETITION

1st

500 USDT

2nd

250 USDT

3rd

125 USDT

4th

75 USDT

5th

50 USDT

COMPETITION  LEADERBOARD

Kết quả sẽ được cập nhật sau mỗi 24 giờ và trước 3 giờ chiều (Giờ Việt Nam)